https://t.co/dwictp6sj3 Wat een bijzondere, vreemde tijd... https://t.co/KFQ2JnASga
Image is not available
https://t.co/jOlGqe0tI5 SV de Koeten in actie https://t.co/tJhlWUXanM
Image is not available
Gelukkig snel duidelijkheid nu. Enige juiste beslissing. Hoe jammer ook maar gezondheid staat bovenaan! https://t.co/XLAnRaSe4p
Image is not available
https://t.co/APk2lmuxCr Corona virus en KNVB berichtgeving d.d. 20 maart 2020 https://t.co/1cgSu2OHCQ
Image is not available
https://t.co/D2kyy6hXTh UPDATE CORONA VIRUS dd 21 maart 2020 https://t.co/ylQ7IblQux
Image is not available
Slider

Beste leden,clubcollect

Met ingang van volgend seizoen willen wij het innen van de contributie op een andere manier gaan organiseren. Het voeren van de ledenadministratie en het innen en bijhouden van de contributie is een ontzettend tijdrovende klus die door vrijwilligers wordt gedaan. Om die reden gaan wij vanaf komend jaar samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Op deze manier kunnen we veel handmatig werk automatiseren waardoor de belasting van onze vrijwilligers een stuk minder gaat worden. 

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail en sms. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Privacy

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Tot slot

Door deze stap worden we als vereniging weer een stukje toekomstbestendiger. Dit vraagt echter wel een investering van ons als vereniging. Om deze kosten op te vangen zal de contributie voor komend seizoen worden verhoogd met €3 euro per jaar (= €0,25 per maand) voor spelende leden. Voor rustende leden blijft de contributie hetzelfde. Dit komt doordat rustende leden  verhoudingsgewijs bij ons al meer contributie betalen dan bij andere verenigingen. De nieuwe contributiebedragen zijn in de bijlage bijgevoegd. 

Op donderdag 16 mei zal er om 19:00 nog een korte uitleg zijn in de kantine van onze club. Hier is dan ook gelegenheid voor het stellen van vragen en zal formeel aan de leden toestemming gevraagd worden voor de contributieverhoging. Hebben jullie nu al vragen, stel die gerust aan Ruud of Chris. 

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

contributie1920